NEVĚŘTE MÝTŮM A VSAĎTE NA SPOLEHLIVOST​

Mýtus #1: NOARK je jen kopie.

I SLEPÝ POZNÁ,ŽE NOARK NENÍ LEVNÁ KOPIE. NA TO SI VSAĎTE.

Každý rok investujeme miliony eur do vlastního produktového vývoje a nejnovějších technologií. Denně nalézáme nové možnosti technických řešení, které souvisí nejen se spolehlivostí ale také se samotnou instalací našich výrobků. Nabízíme vám široké portfolio, které každoročně doplňujeme o nové produkty. Ručíme za jejich ověřenou certifikaci a testování dle standardů IEC, EN i za sledování zkušebních procesů dle schématu CB i CCA.  Výrobky jsou tak díky tomu dostupné pro evropský i světový trh.

Mýtus #2: NOARK je nekvalitní.

VSAĎTE BOTY NA KVALITU NAŠICH VÝROBKŮ.

Kvalitní výroba a prodloužená záruka vás jistí hned dvakrát. Díky certifikátu ISO se stávají výrobní závody NOARK synonymem jakosti a kvalitní výroby. Kromě certifikace ISO splňujeme i přísnější osvědčení CIGO023, pro účely pokrytí potřeb nadstandardních testů pro místní certifikační značky, které udělují národní certifikační úřady. Díky tomu stojíme na pevných základech a s čistým svědomím poskytujeme našim klientům 5ti letou záruku na celý náš sortiment. 

Mýtus #3: NOARK je nedůvěryhodná značka.

VSAĎTE KALHOTY, ŽE NAŠIM PRODUKTŮM MŮŽETE DŮVĚŘOVAT.

Svět nás dobře zná. Působíme nejen v samotném srdci Evropy, ale také v USA nebo v Číně. Jsme součástí nadnárodního koncernu s více než 25 tisíci zaměstnanci a společně tvoříme širokou a silnou síť s elektrotechnickými přístroji a komponenty. Vybudovali jsme a dále rozvíjíme moderní distribuční centrum v Praze s cílem zajistit pohotové a spolehlivé dodávky veškerého sortimentu. Cestou úzké spolupráce s dodavatelskými výrobní závody a renomovanými dopravci, se snažíme našim klientům uvolňovat ruce a poskytovat ten nejlepší logistický i zákaznický servis. Snažíme se šetřit váš čas i peníze díky moderním logistickým technologiím se kterými jsou veškeré dodávky rychlejší, plánovaní dokonalejší a administrativní procesy jednodušší.  

VYHRAJTE POUKAZ NA NÁKUP PRACOVNÍCH KALHOT V HODNOTĚ 3000 KČ​!

Zapojte se do soutěže VSAĎ SE S BÁROU a každý měsíc soutěžte o zajímavé ceny. Každý soutěžící, který správně odpoví na otázku pro danný měsíc, bude automaticky zařazen do slosování. 

3. SOUTĚŽNÍ KOLO

Přehrát video
1. Soutěž se skládá ze tří nezávislých kol. Do slosování vždy postupují všechny správné zaslané odpovědi v daném kole.
2. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou v každém kole.
3. O výhrách v soutěži budou soutěžící informováni e-mailem do 14 dnů po ukončení jednotlivého kola.
a. 1. kolo: 10.7 – 31. 8. 2020
b. 2. kolo: 1. – 30. 9. 2020
c. 3. kolo: 1. – 31. 10. 2020
4. Po skončení daného kola budou všechny došlé správně odpovědi na soutěžní otázku vytištěny a bude vylosován výherce ceny.
5. Na odměny mají nárok a do slosování v každém kole budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a vyplní správně všechny povinné informace formuláře.
6. Zasláním odpovědí soutěžící souhlasí s poskytnutím kontaktních informací a emailové adresy ke zpracování společnosti Noark. Informace nebudou poskytovány třetím osobám.
7. Výherce bude kontaktován e-mailem a výhra mu bude následně osobně předána obchodním zástupcem nebo zaslána na domluvenou adresu.
8. V případě, že bude vylosován účastník, kterého nebude možné zpětně e-mailem kontaktovat nebo mu nebude možné cenu doručit, proběhne opakované losování o danou cenu.
9. NOARK Electric si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže i ceny.
10. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
11. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci firmy NOARK Electric a jejich rodinní příslušníci.
GDPR
Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e–mailové adrese: gdpr@smarcoms.cz, nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové adresy: gdpr@smarcoms.cz

VÝHERCI

Výhercem v prvním kole soutěže "Vsaď se s Bárou" se stal pan Michal
Chmelík. Gratulujeme a všem ostatním přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Báře se bohužel nepovedlo postavit věž z produktů NOARK vysokou 1.9m. Správná odpověď byla tedy NE. Podívejte se na celé video.

Naše oceloplechová rozvodnice MHS skutečně vydrží i tíhu KODIAQa. Správná odpověď byla tedy ANO.

Výhercem 2. kola soutěže se stává pan Ľubomír Lančarič. Gratulujeme!

Celé video je zde:

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠE NOVINKY

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Aktuální informace a novinky najdete na našem Facebooku nebo Instagramu.

Noark Electric Česká republika | Adresa: Sezemická 2757/2, 19300 Praha | Telefon: +420 226 203 120 | Email: europe@noark-electric.com